Om oss

Vår målgrupp

Vuxna män och kvinnor som har någon form av psykiatrisk diagnos eller närliggande social problematik.
Backa Terrassen  tar ej emot personer som befinner sig i aktivt missbruk av alkohol eller droger.

Syfte/mål med boendet

Vi arbetar med funktionshöjande insatser som syftar till att den enskilde skall få bättre förutsättningar att så småningom klara ett mer självständigt boende. 
Målet är att tillägna sig såväl sociala som praktiska färdigheter under boendetiden. På Backa Terrassen lär man sig att "vara granne", samarbeta och umgås med andra.
​​​​​​​ADL-träning utifrån individuella behov.
Boendetid brukar vanligen vara mellan ett halvår till ett år, men både kortare och längre boendetid förekommer.